EdFringe 2022 – #DANISH deadlines and workshops

20.08.2021: Open Call deadline
August 2021: WILDTOPIA kan kontaktes for spørgsmål (sådan var det også ved open call til 2020 – det kvalificerede og afklarede også nogle omkring om det var det rigtige for dem at tage på EdFringe – mhp ambitioner, timing og ressourcer) – det er især givtigt i forhold til at lave en realistisk budgetlægning (dette er noget, som mange går fejl af fordi de ikke er opmærksom på guarantee-fee til venues og andre ikke helt gennemskuelige udgifter).

15.10.2021  kl. 10.00 – 13.00: [ONLINE] EdFringe workshop for alle deltagere på EdFringe 2022 – indsatsen

  • Forberedelse af produktion
  • Ansøgning til venues/samtaler med venues
  • Tilrettelæggelse af bæredygtighed (denne del af workshoppen har flere deltagere)
  • Visa-regler (opfølgning på online-workshoppen om visa-regler, der blev afholdt i oktober 2020). Faciliteret af Wildtopia.
  • Guests: Award-winning independent producer Jo Mackie who has been at EdFringe since 2007

Oktober – december 2021: Individuel sparring med deltagere på bæredygtighedsworkshoppen omkring bæredygtighedsindsats

Medio november 2021: [IN-PERSON] PR-workshop med UK-baseret publicist Madelaine Bennett og Wildtopia omkring tilrettelæggelse af PR. Introduktion af video-team og historiefortælling forberedelse. Bæredygtighed med hensyn til PR – introduktion af hvad der giver mening på 2022.

November 2021 – februar 2022: Møder omkring aftaler med samarbejdspartnere omkring #DANISH showcase: Den danske konsul i Edinburgh (som vi havde fysisk møde med i 2019), woco (som vi havde fysisk møde med i 2020), The List (som vi begyndte samarbejdet med i 2019), Nordiske samarbejdspartnere, Danskere i Skotland-netværk

Januar 2022: Konkret workshop-opsamling på produktion – herunder også bæredygtighed + koordinering af det, der giver mening, at man gør fælles (transport, accomodation, visa … etc).

Januar 2022: Registration for Edinburgh Festival Fringe opens – we’ll update with specific deadline when EdFringe has published them.

Marts 2022: [ONLINE] Introduktion + opsamling på PR-historier, herunder bæredygtighedsindsats

8. April: Deadline for danske shows, der spiller på EdFringe 2022 for at komme med i programmet #DANISH 2022 – kontakt os gerne på hello@wildtopia.dk [in English, please].

Juni 2022: [ONLINE] Ready-to-go follow up meeting

  • Koordinering af fællesgreb
  • Koordinering af PR

5. – 29. August 2022: EdFringe med in-person events, herunder #DANISH PR-event med THE LIST og Nordiske samarbejdsevents. Wildtopia sørger for at have go-to-persons i Edinburgh hele måneden og faciliterer også møder med væsentlige aktører, der er væsentlige for de kompagnier, der er i Edinburgh.

Newcomer-dagen arrangeres i forbindelse med “Producers breakfast”, hvor vi laver rundtur for interesserede, der gerne vil vide mere om hvad det kræver at være på EdFringe.

September 2022: Evaluering med kompagnier + evaluering med SLKS.

Spørgsmål? Kontakt venligst international producent Karen Toftegaard på karen@wildtopia.dk.

Den danske showcase #DANISH er kurateret og præsenteret af Statens Kunstfond. WILDTOPIA producerer showcasen og giver konsulentbistand i forbindelse med den danske indsats på Edinburgh Festival Fringe. Wildtopia initierede i 2018, som de første, et nordisk samarbejde på Edinburgh Festival Fringe.